Oya modelleri 2018

Ülkemizdeki kırsal yaşam göz önünde bulundurulduğunda oya kültürü kısmen devam etmektedir. Ancak modern hayatın getirdiği kentleşme anlayışı, bize biçilen rolleri değiştirmekte, yerleşik kültürü dönüştürerek geleneksel anlayışların tümünü yıkmaktadır.

Neyse ki, Anadolu’nun birçok bölgesinde bu kültür devam etmektedir. Kırsaldan kentlere göç eden insanlar bu zengin oya kültürünü kent yaşamında da sürdürmeye çalışmaktadır.

Zamanla kent yaşamına adapte olunduğundan oya kültürü unutulmaya yüz tutulabilmektedir. Yazma kenarlarına, masa örtülerine, yastık ve yorganlara işlenebilen oyaları yapmak bir sanattır aslında.

Ancak bu sanata sahip olanların sayısı gün geçtikçe azalmakta, iş hayatının yoğun temposuna kapılıp giden kadınlar oya yapmaya vakit ayıramadıkları gibi arkadan gelen genç nesil de bu işi öğrenmeye gerek duymamaktadır. Bu zamanda oya mı kaldı canım demeyin. Oya kültürünü yaşatmak elimizde!

Oyaların yapılışı farklı şekillerde olabilir. İğne ve tığ oyaları, yün oyaları, firkete oyaları, mekik oyaları, boncuk oyaları, koza oyaları gibi çeşitleri vardır.

Oya yapmak isteyenlerin, hangisi daha kolayına geliyorsa onu tercih edebilidirler Tığ oyaları, tığlarla zincirlenerek yapılmaktadır.

Yapımı şöyledir; el yordamıyla iplikle halka yapılır, sıralarla üst üste örülerek motif şekline getirilmektedir. Firkete oyaları da benzer mantıkla firketenin iki ucuna ip geçirilip tığ yardımıyla işlenmektedir.

Koza oyalarıysa, ipekten yapılmaktadır. Oya motifleri aslında kozalarla yapılmaktadır. Daha sonra iğneyle örülen bölgelere ekleme yapılmaktadır.

Yorum Yapın!