Kategori: İğne Oyaları

Oya modelleri 2018

Ülkemizdeki kırsal yaşam göz önünde bulundurulduğunda oya kültürü kısmen devam etmektedir. Ancak modern hayatın getirdiği kentleşme anlayışı, bize biçilen rolleri değiştirmekte, yerleşik kültürü dönüştürerek geleneksel anlayışların tümünü yıkmaktadır. Neyse …